Несигурност со храна и храната како отпад во Македонија

Како што е соопштено од страна на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, до 33% од целата храна е расипанa или отпаднa пред да се конзумира со повеќе од 1 милијарда луѓе гладни секој ден. Според сегашната стапка, отпадот од храна генерира околу 8% од глобалните емисии на стакленички гасови годишно, што го прави трет по големина емитер на стакленички гасови зад Кина и САД. Во Европската унија, околу 88 милиони тони храна се трошат годишно по цена проценета на 161 $

1
% од комуналниот цврст отпад е био-отпад, најзастапениот отпад во Македонија
1
1-5 луѓе се борат со несигурност со храна секој ден во Македонија
1
годишно се троши за отстранувањето на вишокот храна
Повеќе од 64.000 тони био-отпад се храна со 7-10% што е погодна за исхрана на луѓето (вишок на храна) за да им помогне на најранливите луѓе во земјата.
64 000 тони био - отпад како храна10%

Вишок храна во Македонија

Денес во Македонија депонираме 99,4% од 543.644 тони мешан комунален отпад кој се состои од очила, пластика, хартија и друг вид отпад годишно. Од 543.644 тони мешан комунален отпад, 42% (228.330 тони) е био-отпад, најголем отпад што се состои од градина, храна и друг биоразградлив отпад (т.е. отпадоци од храна).

95%
Депонија од 543.644 тони

Колку депонираме?

Имаме над 445.099 граѓани (21% од населението) кои се борат со сиромаштија (заработуваат помалку од 3.155,04 $ годишно за едно четиричлено семејство) и се занимаваат со несигурност со храна секој ден. Во моментов, имаме 50 јавни кујни кои обезбедуваат 1 оброк дневно по цена од 1.43 долари за 3,5 до 4,000 граѓани, само мал дел од популацијата која има потреба, со огромна цена од 1,7 милиони американски долари – 2 милиони долари годишно, поради храната што се купува наместо да ги пренасочи над 5.000 тони вишок на храна што се депонира секоја година.

1
% од популацијата во сиромаштија
1
јавни кујни обезбедуваат по 1 оброк дневно
1
тони вишок храна која се депонира

Колку можеме да спасиме?

На крајот ќе можеме да ја спасиме земјата од 703.415 долари – 1 милион долари годишно од елиминирачките такси за собирање на отпад со воведување нови иновативни методи за искористување на отпадот од храна.

100%
$703,415 -$1M/годишно