НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ИМАМЕ МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД. НИЕ СЕ ФОКУСИРАМЕ ДА ВЛИЈАЕМЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО И МЕНУВАЊЕ НА СТАВОТ НА ЈАВНОСТА, ПРИВАТНИОТ И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР КОН ПОВЕЌЕ ИЗДРЖЛИВИ ПРАКТИКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ПРЕКУ ЕДУКАЦИЈА И КРЕВАЊЕ НА СВЕСНОСТА, ПОНУДА НА УСЛУГИ И АКТИВНОСТИ ОД СТРАНА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР.
 
Придружете ни се!


10
Граѓани помогнати
8
Кг на спасена храна
25
Кг на елиминирани CO2 емисии

За Нас

Ајде Македонија е граѓанска мрежа, која започна во 2011 година, кога различни граѓански организации низ Македонија се обединија заедно за да ја исчистат целата земја во еден ден. Оттогаш, Ајде Македонија го прошири овој модел и почна да работи на проблемот од коренот на причината – производителите на отпад, наместо само да се чистат ефектите од производството на отпад.

Learn more

Процесот на Редистрибуција на Храна

01

Продавница

Супермаркетите, пекарите и дистрибутерите, како и другите субјекти кои обезбедуваат храна, ќе креираат огласи за вишок на храна што треба да се подигнат

02

Добротворни цели

Граѓанските организации ќе имаат можност да ги разгледаат и да одберат од расположливиот вишок
03

Луѓе

Граѓанските организации ќе бидат одговорни за прераспределба на собраниот вишок на храна за поддршка на граѓаните кои се борат со недостиг на храна

ЕДЕН НАРОД МОЖЕ ДА СЕ НАХРАНИ ОД ХРАНАТА КОЈА ЈА ФРЛАМЕ

Донации – Да, Ви благодариме!

Ве молиме да придонесете за вашата локална заедница и да ја намалите количината на отпад од храна

Повеќе

Како да се вклучите

Имаме можности за волонтери, бизниси и граѓанскиот сектор да се вклучат и да ги поддржат нашите напори за да ја видат Македонија без отпад. Ве молиме погледнете ги различните можности наведени подолу

Ви благодариме на сите наши поддржувачи